برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی پیامدهای کاربرد اینترنت در رفتارهای فرهنگی جوانان 15 تا 30 سال در شهر تهرانگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی فرهنگی

پژوهشگران: 
پاک سرشت سلیمان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

بررسی حاضر با هدف سنجش و اندازه گیری میزان تغییرات ناشی از کاربرد اینترنت بر رفتارهای فرهنگی کاربران جوان اینترنت در تهران انجام شده است. سوال اصلی بررسی حاضر عبارت است از اینکه استفاده از اینترنت چه تاثیری بر میزان زمان اختصاص یافته و الگوی انجام فعالیتهای فرهنگی و فراغتی جوانان 15 تا 30 سال تهرانی ایجاد کرده است؟ برای پاسخ گویی به سوال فوق از تحلیل ثانویه داده های مربوط به پیمایش رفتارهای فراغتی جوانان (سازمان ملی جوانان، 1384)، استفاده شده است. یافته های این بررسی در خصوص زمان اختصاص یافته به فعالیتهای فرهنگی حاکی از آن است که کاربرد اینترنت موجب بروز تفاوت در مدت زمان آزاد هفتگی جوانان کاربر (31 ساعت) و غیر کاربر (28 ساعت) شده و کاربران اینترنت، زمان بیشتری را صرف رفتارهای فرهنگی و فراغتی می کنند. در زمینه تاثیر اینترنت بر الگوی رفتارهای فراغتی و فرهنگی نیز یافته های بررسی حاضر بدین شرح است: کارکرد ارتباطی اینترنت موجب ارتقای کیفی و کمی رفتارهای فرهنگی دارای کارکرد غالب اجتماعی با محوریت روابط دوستانه شده است. بدین معنی که هم تعداد و تراکم این ارتباطات را بیشتر کرده است و هم از طریق توسعه روابط دوستانه به مرزهایی فراتر از محدودیتهای فیزیکی و هنجاری موجود به ارتقای کیفی آن کمک کرده است. در بخش رفتارهای رسانه ای، تاثیر کاربرد اینترنت از الگوی واحدی پیروی نمی کند. به طوریکه این تاثیر در ارتباط با تماشای تلویزیون، جایگزینی، در ارتباط با گوش دادن به رادیو، تاثیر دوگانه و در ازتباط با مطالعه کتاب، روزنامه و مجله، ترغیب کننده است. کاربرد اینترنت بر هر دو دسته از رفتارهای سرگرم کننده فردی و جمعی و کم تحرک و پرتحرک ، تاثیری ترغیب کننده دارد. البته این تاثیر بیش از آنکه مستقیما از کاربرد اینترنت ناشی شود، از تاثیر اینترنت بر توسعه شبکه روابط دوستانه و نقش رفتارهای سرگرم کننده در حفظ و تقویت این شبکه روابط متاثر است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

This research aims to study how the time and pattern of leisure and cultural activities were affected by Internet use in 15 t0 30 aged youth. The study took advantage of Youth National Organization’s 2005 data collection on leisure activities which involved a national sample of 13000, 15 to 30 aged over the country. The findings show that internet users have more time for leisure and cultural activities than Non internet users (31 hours versus 28 hours per week). Other results indicate that communicative function of internet has raised the quality and quantity of relationships of internet users. The impacts of internet using on media use activities has no simple pattern: regarding TV viewing it has a replacement effect, while a positive impact on reading behaviors. It was found that internet has increased the time for individual and social amusing activities via expanding the friendship networks of internet users.Keyword(s): Internet use, Internet users, Leisure, Cultural consumption, Life style, Youth