برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و معرفی انواع CCD در سیستم های تصویربرداریگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
برادران مریم (همکار طرح)
عجمی عاطفه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش پایانی طرح به دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ارسال گردیده است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

تراشه های CCD، آشکارسازهای حالت جامدی هستند که کاربردهای وسیعی در انواع تجهیزات پزشکی، نظامی، آموزشی و... دارند. با تجهیز دستگاههای مشاهده مستقیم به CCD، قابلیت دستگاه در استفاده تعداد بیشتر کاربر و پردازش تصویر توسط نرم افزارهای موجود، بالا رفته و امکان خطا کاهش  می یابد.
هدف از اجرای این طرح، آشنایی با توانایی های این تراشه ها، بررسی پارامترهای موثر و کاربردهای متفاوت آنها می باشد.
با توجه به محدوده وسیع کاربرد
CCDها در طول موج های  مختلف، در این طرح، تنها به بررسی تراشه ها در محدوده مرئی و مادون قرمز نزدیک می پردازیم.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

CCD's are solid state detectors with several applications: in medicine, industry, military applications, ect. CCD's with respect to direct vision systems have following advantages: to use some user simultanousely, image processing by popular softwares and to decrease error.
In this project, the aim is studying the effective parameters in the CCD's, their abilities, different applications and introducing relations between Electronics and Optics and its usage. 
There are various applications in wide ranges for CCD's. In this project, CCD's explain in visible and near infrared wavelengthes.Keyword(s):