برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی خصوصیات هواشناسی حوضه رودخانه شور رفسنجانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: فنی مهندسی

پژوهشگران: 
تراز حمید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1385

کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست

خروجی طرح: 

نتایج تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

رودخانه شورکه از ارتفاعات مشرف بر معدن مس سرچشمه می گیرد با سطح حوضه 180 کیلومترمربع دارای آورد حدودا 20 میلیون مترمکعب در سال می باشد. در حال حاضر برخی از سرشاخه های رودخانه توسط عملیات معدن کاری دستخوش تغییرات قرار گرفته است.
در محدوده مورد مطالعه از آمار ایستگاه های مربوط به وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کشور و همچنین چهار ایستگاه اندازه گیری پارامترهای هواشناسی و دو ایستگاه هیدرومتری متعلق به شرکت ملی صنایع مس جهت تعیین اقلیم حوضه رودخانه استفاده شده است. همچنین با استفاده از دو روش آمبرژه و دومارتن ضرایب اقلیمی برای ایستگاه های معدن مس سرچشمه، کارخانه و ایستگاه سد رسوبگیر محاسبه گردیده است.
با توجه به اینکه در ارتباط با انتقال آلاینده های هوا مانند گازهای سمی و همچنین گرد و غبار، باد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد، بر اساس تحلیل های انجام گرفته از آمار موجود جهت غالب وزش باد در منطقه جنوب و جنوب غربی با متوسط سرعت 18 متر بر ثانیه برآورد شده است.
در این مطالعه پارامترهای درجه حرارت، تبخیر و بارندگی نیز (به صورت برف و باران) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. همچنین گازهای متصاعد شده از کارخانه مانند so2 با رطوبت هوا واکنش نشان داده و تولید اسید می کنند. این اسید تولید شده به همراه برف و باران به سطح زمین رسیده، باعث اسیدی شدن منابع آب و خاک خواهد شد. با توجه به این امر و اهمیت تاثیرگذاری رطوبت در واکنش با گازهای متصاعد شده از کارخانه، میزان رطوبت هوا در زمان های مختلف سال اندازه گیری و ثبت شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):