برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین برنامه پنج ساله عملیات نوسازی و عمران شهری شهر تفتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: شهرداری تفت

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

این طرح بر مبنای دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامه پنج ساله عملیات نوسازی و عمران شهر، تدوین شده توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه دفتر بودجه و طرح های اقتصادی سال 84 وزارت کشور انجام شده است. بدین صورت که به تهیه برنامه میان مدت شهرداری شهر تفت با نگرش استراتژیک اقدام شده است. روش تحقیق و بررسی «تحلیل استراتژیک» می باشد.
روش تحلیل استراتژیک بر مبنای هرمی با همین نام عمل می کند. رأس این هرم رسالت سازمان و در ردیفهای بعدی هدف، استراتژی، برنامه و پروژه قرار می گیرد
.
طرح در سه فاز انجام شد. فاز اول شامل شناخت وضع موجود شهر و شهرداری از لحاظ شرایط جغرافیایی، وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی و ویژگی های کالبدی می باشد. پس از استخراج این مطالب، نیازهای شهر و شهرداری مشخص و درآمدهای شهرداری طی پنج سال آینده با توجه به روند درآمد در 5 سال گذشته پیش بینی گردید
.
در فاز دوم اهداف و استراتژی های برنامه تعیین گردید. بدین منظور بر اساس مطالعه و بررسی اسناد بالادستی شامل سند چشم انداز بیست ساله برنامه توسعه کشور در بخش عمران، طرح هادی شهر، بررسی درآمدها و هزینه های شهرداری طی پنج سال قبل، بررسی وضعیت پروژه ها و ... و نتایج مطالعات فاز اول فرصت ها و تهدیدهای شهرداری به همراه نقاط قوت و ضعف مشخص گردید و سپس به کمک ماتریس های
EFE، IFE،IE و ماتریس SWOT اهداف و استراتژی های برنامه تعیین گردید.
در فاز سوم بر اساس اهداف و سیاست های برنامه در محورهای مختلف، به تعریف پروژه و اولویت بندی آنها اقدام شده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):