برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت اشتغال و فعالیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1366

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به «بنیاد مستضعفان و جانبازان» واگذار شده است


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

واحد اجرایی: جهاددانشگاهی تهران

این مطالعه با هدف های بررسی مسائل و مشکلات جانبازان شاغل و شناخت زمینه های فردی اجتماعی اشتغال در مورد جانبازان غیرشاغل انجام پذیرفته است. جامعه آماری در این طرح جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را که در آسایشگاه ها، منازل یا بیمارستان های تهران اقامت داشته اند در بر گرفته است و از طریق نمونه گیری تصادفی 208 نفر از آنان انتخاب شده اند. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و اهم نتایج حاصل از آن عبارتند از:
- وضعیت تاهل، میزان سود، مدت مجروحیت و ادامه درمان برای اشتغال جانبازان موثر است.
- میزان معلولیت جانباز با اشتغال رابطه مستقیم دارد.
- وضعیت اقتصادی جانبازان با وضعیت اشتغال آنان رابطه معکوس دارد.
- به موازات افزایش میزان مهارت حرفه ای از متوسط به بالا، درصد جانبازان شاغل به طور چشم گیری افزایش می یابد.
- منشا اجتماعی جانبازان ارتباطی با وضعیت اشتغال آنان ندارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):