برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نظرسنجی از کارکنان، مشترکین و مسوولین طرح EFQM شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزدگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
محمدیان مژگان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح، بررسی میزان رضایتمندی کارکنان، مشترکین و مسوولین شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد است.
مراحل طی شده و روش های اجرایی عبارت است از: طرح تحقیقاتی
(EFQM) با هدف بررسی میزان رضایتمندی کارکنان، مشترکین و مسوولین شرکت آب و فاضلاب روستایی در 10 شهرستان استان یزد انجام شد. این طرح در راستای بهبود مدیریت جامع کیفیت و افزایش رضایت مشترکین شرکت آب و فاضلاب روستایی صورت گرفته است. در مدیریت کیفیت به کیفیت برتر و برتر بودن از هر حیث تاکید می شود، از اهداف مهم مدیریت کیفیت به پاسخگویی سریع تر و باثبات تر به نیازهای مشتریان و انعطاف بیشتر در تعدیل نیازها و سلایق پویای مشتریان می توان اشاره کرد. به منظور تامین اهداف مطرح شده پرسشنامه ای در چند بخش تهیه شده و در بین مشترکین سازمان آبفار توزیع گردید در این پرسشنامه تلاش شد نظرات مشترکین در خصوص توزیع قبوض آب و قرائت کنتور آب، کیفیت و کمیت آب شرب و آلودگی های زیست محیطی شبکه های آب و فاضلاب، روابط کارکنان شرکت آب و فاضلاب با مشترکین آب و نحوه عملکرد پست های امداد هنگام بروز حادثه بررسی شود.
جامعه آماری این طرح در سه بخش مورد مطالعه قرار گرفته است: بخش اول شامل 4000 مشترک آب و فاضلاب روستایی بود که در 10 شهرستان و تعدادی روستای منتخب در هریک از این شهرستان ها می باشد. بخش دوم شامل 130نفر از کارکنان آب و فاضلاب روستایی استان یزد بود و بخش سوم جامعه آماری این تحقیق شامل 34 نفر از مدیران، مسوولان ادارات، سازمان ها و موسسات خدماتی می شد. در کل 4164 نمونه از این سه بخش آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری به صورت تصادفی سیستماتیک در بخش های مختلف استان انجام شد.
برخی از مهمترین نتایج حاصل شده در این نظرسنجی شامل موارد زیر می باشد
:
1- 63.8 درصد از مشترکین آب و فاضلاب استان یزد از مامورین اداره آب و فاضلاب رضایت زیادی داشتند،
34.6 درصد از مشترکین از مأمور اداره آب و فاضلاب در حد متوسط اعلام رضایت کردند و 1.5 درصد مشترکین از مامور اداره آب و فاضلاب اعلام رضایت کمی داشتند.
2- 60.3 درصد مشترکین استان یزد از فرآیند توزیع قبوض، چاپ و محاسبه قبوض صادره و فرصت کافی برای پرداخت قبوض رضایت زیادی داشتند، 37.7 درصد تاحدی راضی بودند و 2 درصد مشترکین رضایت کمی داشتند.
3- 90.5 درصد مشترکین آب و فاضلاب روستایی استان از کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت نسبت به کیفیت سایر خدمات (برق، گاز و تلفن) تاحدود زیادی رضایت داشتند
.
4- از میان کل مشترکین استان یزد، تنها 15.8 درصد از خدمات پست های امدادی آب و فاضلاب روستایی استفاده کرده اند و مابقی اصلا از این خدمات استفاده نکرده اند.
5- 55.9 درصد مسوولین استان یزد ازکیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان آب و فاضلاب روستایی استان رضایت داشتند، 21.1 درصد مسوولین ازکیفیت ارائه خدمات تا حدی رضایت داشتند و 23.5 درصد مسوولین ازکیفیت ارائه خدمات ناراضی بودند
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):