برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تدوین گزارش نهایی و بهره برداری در کتابخانه


نوع: بنیادی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

هدف کلی این پژوهش شناسایی نقاط ضعف عملکرد دولت به لحاظ متغیرهای کمی است. پس از تحقق این هدف قادر خواهیم بود تا راهکارهایی اجرایی در جهت تحقق هر چه بهتر اهداف برنامه چهارم را عرضه نماییم. روش اجرای تحقیق در این پژوهش به صورت کتابخانه ای است. از اهم نتایج به دست آمده اینکه: 1. ساختار اقتصاد ایران به لحاظ سیطره بخش دولتی به رغم نوسانات فراوان همچنان به قوت خود باقی است. 2. وابستگی اقتصاد ایران به نفت همچنان به قوت خود باقی است، به گونه ای که با افزایش قیمت نفت، اقتصاد ایران وارد یک دوره رونق همراه با تورم می شود. 3. رشد اقتصادی در کشور هنوز در یک مسیر تعادلی پایدار قرار نگرفته است. 4. کنترل خاصی بر آثار آن اعمال نمی گردد. به بیان دیگر برنامه ریزان اقتصاد ایران به آثار بی انضباطی ناشی از گسترش حجم پول توجه لازم نمی کنند. 5. تورم به پدیده ای مزمن در اقتصاد ایران تبدیل گشته است و مشاهده می گردد که به رغم پیامدهای زیانبار تورم در یک کشور توجهی به این مهم نشده است. 6. بیکاری در کشور به صورت نگران کننده ای طی سه برنامه در حال گسترش بوده است و تنها در برنامه سوم در پی تلاش های صورت گرفته توفیق نسبی در این زمینه وجود داشته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):