برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در محل گزینه های سد خاکی چمن سلطان هوکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: فنی مهندسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1385

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح به کارفرما تحویل گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

کسب اطلاعات از ساختار زمین شناسی تحت الارضی لازمه اصلی و اولیه اجرای پروژه های عمرانی (بویژه سدها) می باشد. با عنایت به اینکه کاربرد روش های مستقیم مطالعاتی مانند انجام انواع حفاری ها مستلزم هزینه و زمان زیادی است، لذا بهره گیری از هر تکنیک دیگر که در صرفه جویی هزینه و زمان کمک نماید و یا در حد قابل توجهی باعث حذف حفاری های غیرمفید گردد بسیار ارزشمند است. بنابراین در محل های پیشنهادی جهت احداث سد خاکی هوک از روش مقاومت سنجی با آرایش شلومبرگر استفاده شد و ساختار عمق زمین مورد بررسی قرار گرفته و لایه های زمین شناسی تفکیک و شناسایی گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):