برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید سیمان گوگردی در مقیاس بنچ و بررسی خواص سیمان و بتن گوگردی (تهیه شده با استفاده از افزودنی بومی)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه مقاله به نشریه Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering
تدوین دستورالعمل تولید سیمان گوگردی
ثبت سه اختراع در زمینه تولید سیمان پلیمر گوگردی، ملات پلیمر گوگردی و ساخت واحد تولید سیمان پلیمر گوگردی در مقیاس بنچ


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

سیمان پلیمر گوگردی (SPC)، گوگردی است که خواص آن به کمک افزودنی بهبود یافته است. این نوع سیمان ماده اصلی سازنده بتن گوگردی است و می تواند مانند چسب، سنگدانه ها را به یکدیگر بچسباند. بتن گوگردی دارای خواص الاستیکی، مقاومت در برابر اسیدها و نمک ها، عدم نیاز به آب و ... است که می تواند برای کاربردهای ویژه از جمله کف های صنعتی، محیط های خورنده و ... استفاده شود.
هدف از انجام این تولید سیمان گوگردی با استفاده از افزودنی بومی در مقیاس بنچ و ارزیابی خواص سیمان و بتن گوگردی بود. در این طرح، سیمان گوگردی ابتدا در مقیاس آزمایشگاهی تهیه گردید و زمان، دما و میزان افزودنی و ... در وضعیت آزمایشگاهی بهینه شد. همچنین تاثیر فیلرهای مختلف مانند کربن، سیلیکا، میکا و ... بر خواص ملات و بتن گوگردی بررسی گردید.
با استفاده از داده های آزمایشگاهی، طراحی مقدماتی و تفضیلی واحد تولید سیمان گوگردی در مقیاس بنچ انجام شد و پس از راه اندازی سیستم و رفع اشکالات، تولید سیمان گوگردی در مقیاس بنچ در این واحد آغاز گردید.
نتایج آزمون های مکانیکی روی نمونه های ملات گوگردی نشان داد که مقاومت کششی و خمشی این نمونه ها بسیار بیشتر از نتایج موجود در ارتباط با ملات های تهیه شده با سیمان معمولی است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Sulfur polymer cement "SPC" obtained by reacting sulfur with an olefinic hydrocarbon modifiers. This Cement is the main compound in making sulphur polymer concrete, which can link the aggregate like a gum.
"Sulphur polymer Concrete" has specific properties, like elastic, resistance in acidic solutions or in Brine and it is needless of water which can be very useful in specific Situations. These properties are very useful in different Conditions. In this project, " SPC" is first prepared in lab.scales, and it is optimized in a certian time and temperture. The effect of fillers like Carbon, silica, Mica,… is very important in making" sulphur polymer Mortar" and "Sulphur polymer Concrete".
The results of mechaical tests on Sulphur polymer Mortar Shows that its flexibility and elasticity is far better than the Mortar which is make of Portland Cement.
With the help of given Datas in the lab, basic design, and detail design is approached and the device is made. Therefore the unit is started according to Bench-scale and its deficiencies were erased. In this way the production of "SPC" in Bench scale is started.Keyword(s):