برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت تابلو کنترل خشک کن هوای برقی پالایشگاه تهرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
مقدمی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1384

کارفرما: شرکت نفت و پالایش تهران

خروجی طرح: 

سیستم پس از تست سرد به کارفرما جهت استفاده در پالایشگاه تحویل داده شد و از آن بهره برداری به عمل آمد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

قسمت خشک کن هوای برقی پالایشگاه تهران جهت خشک کردن هوای مصرفی در قسمت های مختلف پالایشگاه استفاده می شود. این قسمت شامل دو فیلتر است که همواره یکی از فیلترها در حال خشک کردن هوا و فیلتر دیگر در حال احیا است. در این طرح پس از مطالعه فرآیند خشک کردن هوا، یک سیستم کنترل جدید طراحی و پیاده سازی گردید. از جمله ویژگی های سیستم کنترل جدید عبارتاند از:
- امکان بهره برداری از سیستم به صورت اتوماتیک و دستی
- امکان تست عملکرد سیستم کنترل توسط اپراتور
- نمایش مراحل احیا با چراغ سیگنال های تهیه شده در روی درب تابلو
- سهولت تغییر زمان بندی ها و تغییر برنامه کنترل
- سهولت کار با دستگاه برای اپراتورکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):