برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

انجام آزمایش فارمی سم متومیل 1%گروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آذر 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 

نتایج طرح طی یک گزارش برای شرکت مذکور ارسال گردید تا ضمن نگهداری در سوابق دارویی خود، به سازمان دامپزشکی کشور جهت تکمیل مدارک برای ثبت واکسن ارسال نمایند.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح ارزیابی اثرگذاری سم Moscacid ultra با ماده موثر متومیل 1% است. با استفاده از نصب کارت (speck cards) در نقاط مختلف دامداری جمعیت مگس ها بر اساس تعداد نقاط به جا مانده بر روی کارت ها در دوره زمانی مشخص در سه مرحله قبل از سم پاشی، یک هفته پس از سم پاشی و دو هفته بعد از سم پاشی ارزیابی شد و سپس اثر بخشی سم در کنترل جمعیت مگس محاسبه گردید. مشاهدات بالینی این آزمایش نشان دهنده اثر بخشی این سم در کنترل جمعیت مگس ها بود و اعداد به دست آمده از روش آماری نیز با وجود کم بودن در هفته اول نشان دهنده اثر بخشی بیشتر در هفته دوم بود که این موضوع منجر به ارائه نظریه استفاده از سم در مکان هایی خارج از شیر دوشی و یا فضاهای سر بسته شد. زیرا مگس های اطراف بدلیل وجود فرمون موجود در سم پاشی هجوم می آورند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):