برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان تحقق کاربری های عمومی وخدماتی مصوب طرح های توسعه شهری در کلان شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و کرج و بررسی علل تعویق در اجرای آنهاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: معماری

پژوهشگران: 
خدادای محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1386

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

با توجه به گسترش بی رویه و آهنگ سریع شهری شدن کلان شهرهایی نظیر تهران مشهد اصفهان و کرج و تبدیل شدن شهر تهران به یک ابرشهر، انجام مطالعاتی جامع در جهت شناسایی علل بروز مشکلات و نابسامانی های موجود در فضای شهری امری حیاتی به شمار می رود و در این میان عدم رعایت اصول معماری، مهندسی و عدم اجرای صحیح ضوابط و مقررات و کاربری های مصوب در طرح های توسعه شهری و مدیریت سلیقه ای مدیران در دوره های مختلف و در موضوعات گوناگون بیش از پیش به نابسامانی این کلان شهرها دامن می زند. در چنین شرایطی، طرح موضوعات و مشکلات ناشی از عدم تحقق کاربری های مصوب به ویژه کاربری های عمومی و خدماتی در یک محیط علمی و دور از مباحث جانبی می تواند گامی مهم در جلب توجه مدیران جامعه شهری به راه حل های علمی و اصولی برای حل این مشکل باشد که این طرح مطالعاتی با هدف تحقق این برنامه ها به انجام رسید. مراحل طی شده و روش اجرایی عبارت اند از:
1- کلیات و معرفی طرح های مجموعه شهری، جامع شهری، تفصیلی شهری
2- بررسی برنامه ریزی سرانه ها و انواع کاربری های خدمات شهری
3- بررسی پیشینه و وضع موجود و میزان تحقق طرح های توسعه و عمران شهری در شهرهای منتخب
4- مقایسه کاربری های وضع موجود با کاربری های پیشنهادی طرح های جامع و بررسی کمبودها و کاستی های آنها در شهرهای منتخب
5- بررسی علل موفقیت یا عدم موفقیت عوامل اجرائی درتامین فضاهای خدماتی وعمومی بر اساس طرح های مصوب شهرهای منتخب
6- جمع بندی و نتیجه گیری
با عنایت به مطالعات و بررسی های انجام شده در این طرح مطالعاتی، مسائل و مشکلات فراوانی فراروی اجرای طرح های شهری قرار دارد که برای برطرف نمودن آنها لازم است اساس و مبنای بروز این مشکلات و ریشه اصلی آنها شناسایی شده و در جهت اصلاح ساختار تهیه و تصویب و اجرای طرح های جامع گام برداشت.بر اساس نتایج حاصله از مطالعات طرح اصول و مبانی که در تهیه و اجرای طرح بایستی رعایت گردد به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:
مرحله تهیه و تصویب طرح ها: 1 اصلاح طرح های بالادست و برنامه های ملی و منطقه ای
2 رعایت عدالت اجتماعی
3 پاسخگویی طرح ها به نیازها و مشکلات روز
4 برقراری نظام کنترل و نظارت و ارزیابی مداوم طرح هاکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):