نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی دستگاه مدولار اندازه گیری و مونیتورینگ قطرگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و الکترونیک

پژوهشگران: 
گرجی مجتبی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: مرکز خدمات تخصصی کامپیوتر

خروجی طرح: 

تدوین دانش فنی و امکان ساخت دستگاه و عرضه در موارد مورد نیاز


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

موضوع این طرح، طراحی سیستم اندازه گیری و منیتورینگ قطر است. این طراحی شامل دو بخش سختافزار و نرم افزار است و سیستم نهایی قابلیت های زیر را دارد.
- اتصال به دو سنسور
LVDT و قابلیت انتخاب پارامتر نمایشی از بین ورودی ها و یا توابعی از آنها
- نمایش مقدار انحراف از مرجع مقدار اندازه گیری شده به صورت ستونی
(bargraph) و رقمی (7seg) و نمایش دمای قطعه در حین اندازه گیری
- کالیبراسیون نرم افزاری و همچنین قابلیت دریافت مقدار انحراف از مرجع برای 128 مرجع مختلف
- قابلیت ذخیره 1600 نمونه اندزاه گیری شده به همراه زمان و تاریخ نمونه برداری و کلاس مقدار
- برقراری ارتباط سریال با پروتکل های
RS232، R485 با PC و PLC و ارسال اطلاعات ذخیره شده
- قابلیت اتصال چند دستگاه به همدیگر و تبادل اطلاعات بین آنها (قابلیت مدولار)
- ارسال مقدار انحراف از مرجع به صورت خروجی آنالوگ
- خروجی های دیجیتال شامل تایید نهایی و کلاس مقدار
- قابلیت تغییر تنظیمات دستگاه به صورت نرم افزاری با حرکت در منوهای مربوطه با صفحه کلید

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):