برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اوقات فراغت شهروندان 30-15 سال مشهدی و راه های غنی سازی آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  دی 1379

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده و در جشنواره فردوسی سال 80 در بخش علوم انسانی رتبه سوم کسب نموده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

اهداف این طرح عبارتند از:
1- شناسایی میزان (کمیت) اوقات فراغت شهروندان (30-15 سال) شهر مشهد به تفکیک روزهای عادی، تعطیل، فصل تابستان، سایر فصول و برحسب نوع فعالیت ها
2- شناسایی نحوه گذران اوقات فراغت شهروندان (3015 سال) مشهدی به تفکیک فعالیت های مختلف
3- شناسایی علایق فراغتی
4- شناسایی نیازهای ارضاء نشده ومشکلات و موانع گروه سنی مذکور در گذران اوقات فراغت
5- شناسایی موارد تشابه و تمایز در میزان، نحوه، علایق و نیازهای فراغتی برحسب گروه سنی، شغلی، تحصیلی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی محل سکونت و در بین دو جنس
6- ارائه راهکارهای مناسب بر اساس یافته های تحقیق و غنی سازی فعالیت های فراغتی جوانان پژوهش حاضر در سطح توصیف و طبقه بندی است. جامعه آماری شهروندان 30-15 سال ساکن در شهر مشهد و نمونه تحقیق 1000 نفر از گروه سنی مذکور می باشند، طرح نمونه گیری طبقه ای و از داخل طبقات به روش خوشه ای دو مرحله ای نمونه گیری شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و شیوه گردآوری، مصاحبه حضوری و مراجعه پرسشگران به در منازل بوده است.
یافته های پژوهش نشان داد میانگین زمان فراغت جمعیت تحقیق در روزهای غیر تعطیل 4.3 و میانگین آن 4 ساعت است. این نسبت در روزهای تعطیل به 7.1 (میانگین) و 6.3 (میانه) ساعت افزایش می یابد. مقایسه این میزان برحسب جنس و وضعیت تاهل تفاوت زمان مذکور را به نفع مردان ومجردان نشان می دهد.همچنین در بین گروه های تحصیلی نیز گروه راهنمایی و سیکل در بین گروه های سنی، گروه 19-15 سال و برحسب رتبه اجتماعی اقتصادی محل سکونت محله های پایین زمان فراغت بیشتری دارند. وجود تمایز الگوهای گذران فراغت، مکان های مطلوب فراغتی در روزهای تعطیل و غیر تعطیل برحسب ویژگی های فردی و اجتماعی نیز تعیین گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):