برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سفینه انقلاب فرهنگیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
اصلانی ابراهیم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1366شهریور

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و قابل واگذاری است


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

این مطالعه به قصد انجام یک بررسی مقدماتی برای تبیین ویژگی های دانشگاه مطلوب در جامعه امروز کشور صورت گرفته است. محقق نخستین گام لازم در این مسیر را شناخت نهادها، تاسیسات، اقشار و گروه های اصلی تشکیل دهنده دانشگاه می داند و به عنوان گام اولیه به تحلیل و ارزیابی نظرات دو اندیشمند مسلمان، دکترعلی شریعتی و استاد مرتضی مطهری، حول محور هایی نظیر:ضرورت و شیوه های مبارزه با فرهنگ غربی، تعلیم و تربیت اسلامی، جایگاه علم و عالم در اسلام و خصوصیات فرهنگ غربی و تاثیرات آن بر دانشگاه های ایران می پردازد.
روش تحقیق در این بررسی توصیفی- تحلیلی است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):