برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی از طرح تکریم ارباب رجوع در شعب بانک مسکنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: مدیریت فرهنگی

پژوهشگران: 
نوری نیا حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: روابط عمومی بانک مسکن

خروجی طرح: 

ارائه گزارش تفصیلی به کارفرما و بیان راهکارهایی برای ارتقای وضعیت تکریم ارباب رجوع و تعیین کمبودهای هر شعبه در این زمینه.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

طرح تکریم ارباب رجوع از سال 1381 در سازمان های دولتی در حال اجرا است. بانک مسکن از جمله سازمان هایی است که در این باره، اقداماتی را به انجام رسانده است و ضمن ایجاد زمینه های لازم در شعب، امکانات و تسهیلاتی را برای ارائه خدمات مناسب به مشتریان خود فراهم کرده است. این طرح از سه بعد بررسی وضعیت امکانات و تسهیلات موجود در شعب استان تهران، ارزیابی مشتریان استان تهران از عملکرد کارکنان شعبه ها در چارچوب طرح تکریم و ارزیابی کارکنان شعب از طرح تکریم را مورد توجه قرار داده است. برای این منظور از روش مشاهده مستقیم، تکمیل چک لیست، روش پیمایش، انتخاب نمونه ای از مشتریان هر شعبه، تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه و نیز تمام شماری کارکنان شعب استان تهران و تکمیل پرسشنامه توسط آنان به شیوه خود گزارش استفاده شده است.
یافته های پژوهش حکایت از جایگاه مناسب این طرح در وضعیت ظاهری شعب بانک مسکن و در ارزیابی مشتریان و کارکنان شعبه های استان تهران این بانک دارد. به طوری که این فضا موجب بالا بودن اعتماد و رضایت مشتریان از عملکرد کارکنان بانک مسکن شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):