برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید 25 لیتر واکسن ضد بیماری استرپتوکوکوزیسگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  مهر 1388

کارفرما: مزرعه پرورش ماهی قزل آلای 2000

خروجی طرح: 

ـ امکان استفاده از سویه های بومی هر منطقه در تولید واکسن
ـ اختصاصی بودن برای ماهی قزل آلا
ـ امکان تغییر سویه در صورت بروز سویه های جدید
ـ قیمت مناسب در مقایسه با واکسن وارداتی
ـ پشتیبانی فنی برای مزارع


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح تهیه و آزمایش واکسن ضد بیماری استرپتوکوکوزیس بود.
به منظور بررسی ایمنی زایی روش تهیه واکسن از باکتری موجود در مزرعه قراردادی با مدیریت مزرعه منعقد گردید که در آن مزرعه از خدمات واکسیناسیون بهره مند می شد و جهاد کارایی واکسن در مزرعه را ارزیابی می کرد. به این منظور مراحل تولید واکسن که تکثیر، غیرفعال سازی و حذف مواد اضافه و افزودن مواد مکمل بود انجام شده سپس آزمایشات کنترل کیفی روی واکسن انجام و در حضور پرسنل این جهاد واکسن در مزرعه مورد استفاده قرار گرفت. سپس حوضچه های دریافت کننده واکسن با حوضچه های شاهد از نظر میزان باقی ماندگی و اندازه نهایی ماهی مورد مقایسه قرار گرفتند.
در این طرح با استفاده از سویه بومی باکتری استرپتوکوکوس اینیایی، میزان 25 لیتر واکسن کشته ضد بیماری استرپتوکوکوزیس تهیه و ایمنی زائی آن در مزرعه مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی های انجام شده ایمنی زائی واکسن مورد نظر و جلوگیری از بروز بیماری مورد تایید قرار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):