برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوریگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
کلانتری حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1388

کارفرما: معاونت توسعه نیروی انسانی رییس جمهوری

خروجی طرح: 

اصلاح نظام مدیریت خدمات کشوری، اصلاح قوانین مربوط به حقوق، پاداش و مزایای کارکنان و کارمندان دولت


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

متعاقب تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و حسب دستور رییس جمهوری، معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رییس جمهور موظف به انجام مطالعات لازم برای اجرای این قانون و تهیه آیین نامه ها و بخش نامه های مورد نیاز شد. برای انجام این مقصود، همایش و نشست های متعددی با حضور کارشناسان خبره تشکیل شد و برای هر یک از موارد درج شده در قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه های لازم تهیه شد و برای ابلاغ در اختیار دولت قرار گرفت.
مراحل طی شده و روش های اجرای این طرح عبارتند از:
ـ انجام مطالعات و بررسی های لازم (با برگزاری نشست های کارشناسی)
ـ برگزاری همایش
ـ تهیه آیین نامه ها
ـ آموزش دستگاه های اجرایی و توجیه لازم
نتایج طرح عبارتند از:
ـ صدور حکم فوق العاده بهره وری
ـ صدور حکم فوق العاده ویژه
ـ صدور حکم فوق العاده کارآیی
ـ تهیه نرم افزارهای آموزشی مربوط
ـ ارزیابی آموزش های ارائه شده
ـ تهیه گزارش نهاییکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):