برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی آداب و رسوم ازدواج در میان اقوام مختلف ایرانیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی فرهنگی

پژوهشگران: 
انواری زهره (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: واحد فرهنگ مردم صدا و سیما

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

در این پژوهش مراسم ازدواج در میان شش قوم ایرانی بر اساس اسناد جمع آوری شده مربوط به دهه پنجاه و شصت و مقایسه آن با مراسم کنونی ازدواج، بررسی شده است. برای تحلیل از رویکرد ساختارگرایانه استفاده شده و با نشانه شناسی نمادها و مراسم، سعی شده است همان طور که لوی اشتروس می گوید به لایه های پنهان که در ورای آگاهی جمعی است پی برده شود و با دیدی ژرفانگر به این مراسم ورای ظواهری که به چشم می آیند به ساخت واقعی این پدیده نزدیک شود.
در این تحقیق از میان اسناد موجود در مورد مراسم ازدواج در دهه های گذشته، اسناد مربوط به اقوام لر، کرد، بلوچ، ترک، ترکمن و عرب انتخاب شده و ابعاد گوناگون این مراسم در میان اقوام فوق در دو زمان حال و گذشته به بحث گذارده شده است.
در نهایت با تحلیل یافته های پژوهش نتایج قابل توجهی به دست آمد که از آن جمله می توان به تغییر در ابعاد گوناگون مراسم در دو زمان گذشته و حال مانند تغییر در کارکردهای مراسم، تغییر در نگاه نسبت به زن به عنوان عامل مبادله در ازدواج و تغییر در برخی هنجارهای عرفی در میان اقوام اشاره کرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):