برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی امکان تولید رزین نفتی از برشهای نفتی در داخل کشورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: پژوهشی صنایع شیمیایی معدنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

تعریف پروژه تکمیلی تحت عنوان «شناسایی برش نفتی مایع مناسب برای تهیه پترورزین».


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

تولید رزین های نفتی به وسیله پلیمریزاسیون اولفینها، دی اولفینها و ترکیبات وینیل آروماتیک به یکی از دو روش حرارتی و یا کاتالیستی انجام می شود. فرآیند پلیمر شدن حرارتی از فرآیند پلیمر شدن کاتالیستی ارزان تر است اما محصولات تولید شده تیره تر می باشند. روش حرارتی از لحاظ عملیاتی به روش کاتالیستی مزیت دارد زیرا در آن مراحل آماده سازی و جدا کردن و خارج نمودن کاتالیست از راکتور پلیمریزاسیون وجود ندارد.
روش حرارتی بیشتر برای تولید رزین های فعال نوع آروماتیک یا مخلوط آروماتیک-آلیفاتیک به کار می رود. مکانیزم فعل و انفعال پلیمر شدن به نوع کاتالیست و حلال مصرفی و شرایط فعل و انفعال بستگی دارد.
در این پروژه امکان تولید رزین های نفتی مورد بررسی قرار گرفته است.
رزین ها از لحاظ رشد و تنوع یکی از مهم ترین محصولات نفتی می باشند. محدوده کاربرد آنها بسیار وسیع است و از طرفی این رزین ها قادرند تغییر خواص و کیفیت داده و با شرایط کاربردی نوین سازگار شوند. آنها معمولا بر پایه مخلوطی از ترکیبات اولفین ها، آروماتیک ها و دی اولفین ها خصوصا دی اولفین های مزدوج می باشند. آنالیز نمونه ای از خوراک
C5،C9، DCPD در فصل سوم گزارش آورده شده است. با پلیمریزاسیون هر کدام از این خوراکها، رزینهایی با اجزا و خواص فیزیکی مختلف به دست می آید عموما رزینهای C5 از لحاظ رنگ، روشنتر از رزینهای نوع آروماتیکی می باشند، البته رنگ هر نوع رزین بستگی کامل به منومر یا منومرهای استفاده شده و همچنین به فرآیند تولید آن دارد. منومرهای آروماتیک C9 رزینهایی با نقطه ذوب بالا و اشباع بودن پایین ایجاد می نماید.
دی الفین های مزدوج مثل سیکلوپنتادی ان، رزینهایی با درصد غیر اشباع بالا می دهند و بیشترین فعالیت واکنش را از خود نشان می دهند. در این گزارش انواع رزینهای نفتی، خواص آنها، مواد اولیه، روشهای تولید و بازار جهانی و داخلی رزینهای نفتی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین توضیحات کاملی در ارتباط با رزینهای نفتی
C5 آلیفاتیک، C9 آروماتیک و DCPD داده شده است و روشهای تولید صنعتی، شرح فرایند و برآورد اقتصادی و هزینه های تولید ارایه گردیده است.
هدف از انجام این پروژه  برآورد قیمت تمام شده رزین نفتی در داخل و مقایسه آن با قیمت جهانی می باشد. بررسی ها نشان می دهد قیمت هر کیلوگرم رزین تولید داخلی با احتساب کلیه هزینه های مربوط به تولید، معادل
1.4 دلار می باشد و با عنایت به اینکه قیمت جهانی این نوع رزین معادل 1.3-1.6 دلار به ازای هر کیلوگرم می باشد. تولید این رزین در داخل کشور توجیه اقتصادی دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):