برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فرهنگ و بی هنجاری: الگوهای مصرف فرهنگی و تاثیر آن بر مساله بی هنجاری در شهر تهرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی فرهنگی

پژوهشگران: 
نبوی سیدحسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1388

کارفرما: اداره کل تحقیق و توسعه معاونت امورمناطق شهرداری تهران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

وجود انواع متعدد و بی شماری از هنجارگریزی ها در بین شهروندان تهرانی مساله اصلی و مهمی است که در شهر تهران وجود دارد. به عنوان نمونه، تولید انواع آلودگی بهداشتی، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، اتلاف و تخریب منابع و امکانات مشترک و عمومی، بی احترامی و پرخاشگری نسبت به همدیگر و عدم رعایت حقوق شهروندی توسط شهروندان تهرانی از جمله موارد مشهود آن است. برای مطالعه و بررسی این پدیده ها که آن را می توان به عنوان آنومی یا هنجارگریزی تعریف کرد می باید به نظریه ها و تبیین هایی که در سنت جامعه شناسی وجود دارد و به تبیین مساله نظم از یک سو و از سوی دیگر تبیین مساله آنومی می پردازد (نظم و هنجارگریزی در واقع دو سوی یک طیف را تشکیل می دهند)، مراجعه کرد.
کنت و پارسنز علاقه مند به مساله نظم و دورکیم و مرتون علاقه مند به تبیین آنومی یا هنجارگریزی به عنوان قطب مقابل نظم هستند، با مراجعه به این تبیین ها، روشن می شود که آنومی یا هنجارگریزی در اصل یک پدیده فرهنگی است و اگر چنین استنتاجی صحیح باشد پس باید مصرف فرهنگی در کاهش یا افزایش هنجارگریزی ها موثر باشند.
با مطالعه صورت گرفته مشخص شد که مطالعه کردن یا نکردن کتاب، به عنوان یکی از مصرف های فرهنگی بر روی هنجارگریزی تاثیر ندارد. اما میزان کتاب و نوع کتاب ها مورد مطالعه تاثیرگذار است. گوش دادن یا ندادن به رادیو تاثیر ندارد ولی میزان گوش دادن موثر به رادیو و نوع برنامه های رادیویی مورد علاقه بر روی هنجارگریزی موثر است. تلویزیون نیز وضع مشابهی دارد تماشا کردن یا نکردن تاثیری ندارد اما میزان تماشا و نوع برنامه های تلویزیون موثر است. فیلم و موسیقی کاملا موثر است یعنی چه از نظر تماشا کردن یا گوش دادن و ندادن، چه از نظر میزان مصرف و چه از نظر نوع مصرف کاملا تاثیر دارد. نتیجه حاصل نشان داد که مصرف فرهنگی یا روی هنجارگریزی تاثیر ندارد یا اینکه گاهی اوقات آن را افزایش می دهد. نتیجه ای که عکس انتظارات پیشین بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):