برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سند توسعه اشتغال شهرستان های خاتم، طبس و ابرکوهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
محمدیان مژگان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

هدف از تدوین سند توسعه اشتغال شهرستان های خاتم طبس و ابرکوه تعیین چشم انداز، استراژی ها و راهکارهای کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال در این شهرستان ها به عنوان شهرستان های محروم استان یزد بوده است.
از این رو در این طرح وضعیت موجود اشتغال و بیکاری در این شهرستان ها به صورت توصیفی و تطبیقی (با شهرستان های استان و مجاور) مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از نتایج طرح های آماری وضعیت اشتغال و بیکاری در این شهرستان ها برای سال های آینده پیش بینی شده است.
در ادامه این پژوهش پتانسیل ها، محدودیت ها و فرصت های ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در این شهرستان ها به روش دائمی مشخص شده است و با توجه به پیش بینی های انجام شده راه های توسعه اشتغال و بیکاری در این شهرستان ها به ترتیب اولویت ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):