برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح رضایت مندی مشترکین، کارکنان و مسوولین EFQM آب و فاضلاب استان یزد در سال 87گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
محمدیان ایمان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1388

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

خروجی طرح: 

ارائه گزارش طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

طرح نظرسنجی از مشترکین شرکت آب و فاضلاب روستایی در سال 1387 با استفاده از پرسشنامه تهیه شده توسط روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب کشور انجام گرفت. این طرح در راستای بهبود مدیریت جامع کیفیت و افزایش رضایت مشترکان شرکت آب و فاضلاب صورت گرفته است. در مدیریت کیفیت به کیفیت برتر و برتر بودن از هر حیث تاکید می شود، از اهداف مهم مدیریت کیفیت پاسخگویی سریع تر و با ثبات تر به نیازهای مشتریان و انعطاف بیشتر در تعدیل با نیازها و سلایق پویای مشتریان می توان اشاره کرد. به منظور تامین اهداف مطرح شده پرسشنامه ای در 5 بخش تهیه شده است و در بین 4000 نفر از مشترکین سازمان آبفا توزیع گردیده است. در این پرسشنامه تلاش شده است نظرات مشترکین در خصوص این موارد مورد بررسی شود: توزیع قبوض آب و قرائت کنتور آب، کیفیت و کمیت آب شرب و آلودگی های زیست محیطی شبکه های آب و فاضلاب، روابط کارکنان شرکت آب و فاضلاب با مشترکین آب، نحوه عملکرد پست های امداد هنگام بروز حادثه، مشخصات مشترک آب و ساختمان محل سکونت.
جامعه آماری این طرح در سه بخش مورد مطالعه قرار گرفته است: بخش اول شامل 4000 مشترک آب و فاضلاب روستایی بود که در 10 شهرستان و تعدادی روستای منتخب در هریک از این شهرستان ها می باشد. بخش دوم شامل 130 نفر از کارکنان شهرستان های استان یزد و بخش سوم جامعه آماری شامل 34 نفر مدیران، مسوولان ادارات، سازمان ها و موسسات خدماتی بود در کل 4164 نمونه از این سه بخش آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی سیستماتیک در بخش های مختلف استان بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):