برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ایجاد بانک اطلاعاتی مناطق گردشگری استان گیلان در GISگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  تیر 1388

کارفرما: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح با کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

با توجه به گسترش مکان های گردشگری و وجود مسافت های طولانی از مراکز شهرستان ها و به دلیل عدم شناخت امکانات رفاهی و جاذبه های طبیعی، استفاده از یک استاندارد جامع می تواند پایه و اساس بسیاری از اقدامات مدیریتی قرار گیرد. لذا طرح فوق در نهایت به تولید بسته بندی نرم افزاری گردشگری ختم می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):