برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اجرای کارگاه های تخصصی آموزشی " کاربرد فناوری های نوین در مدیریت واکنش اضطراری"گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  مرداد 1388

کارفرما: استانداری گیلان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح برنامه ریزی و اجرای کارگاه تخصصی با عنوان کاربرد فناوری های نوین در مدیریت واکنش اضطراری برای فرمانداران و مدیران ارشد سازمان های ذیربط استان بوده که سرفصل های زیر جهت بالا بردن سطح علمی مدیران تدریس گردید:
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران ـ سنجش از راه دور ـ فناوری اطلاعات (DMIS) و بانک های اطلاعاتی در مدیریت بحران ـ فناوری های پیش بینی و پیش آگاهی در سوانح ـ نرم افزارهای مدیریت واکنش اضطراری، ابزارها و تجهیزات امداد و نجات، نقش فناوری های نوین در ارزیابی سانحه و تخمین خسارت (ارزیابی اولیه) ـ سایت های مرتبط با حوادث.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):