برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اجرای کارگاه های تخصصی شهرداران و مسوولین فنی شهرداری های استان گیلانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: استانداری گیلان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

هدف از برگزاری طرح، بالا بودن سطح عملی و فنی شهرداران و مسوولین فنی شهرداری های استان بوده که در سه مرحله قوانین و مقررات شهری و شهرسازی، برنامه ریزی و مدیریت تجهیزات شهری برای شهرداران و ارزیابی روش های بهسازی و مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله برای مسوولین فنی شهرداری های استان گیلان به اجرا درآمد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):