برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سلامت از دیدگاه مردم ایرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
منتظری علی (مسئول طرح)
آیین پرست افسون (همکار طرح)
صدیقی ژیلا (همکار طرح)
فرزدی فرانک (همکار طرح)
امیدواری سپیده (همکار طرح)
آذین سیدعلی (همکار طرح)
جهانگیری کتایون (همکار طرح)
عبادی مهدی (همکار طرح)
مفتون فرزانه (همکار طرح)
وحدانی نیا مریم سادات (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

تحقیقات ملی مرتبط با سلامت در بسیاری از کشورها به منظور بررسی وضعیت سلامت جامعه در سطحی وسیع انجام می شوند. داده های حاصل از این تحقیقات با ارائه تصویری از مسایل عمده بهداشتی، به قانون گزاران و سیاست گزاران حوزه سلامت در اتخاذ تصمیم گیری ها کمک شایانی می نماید.
این مطالعه از نوع «مقطعی» و جمعیت هدف آن شامل کل جمعیت 18 تا 65 سال کشور ایران بود. جمعیت تحت مطالعه به صورت نمونه گیری چند مرحله ای وارد مطالعه شدند.حجم نمونه در کل کشور حداقل 24000 نفر برآورد گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود که با بهره گیری از نظرات متخصصان و سوالات پرسشنامه های بین المللی تهیه شد. پرسشنامه نهایی شامل 8 سووال جمعیتی و 20 سوال در حیطه سلامت شامل رفتارهای مرتبط با سلامت، سلامت جسمی، سلامت روان، سلامت اجتماعی، اهمیت به سلامت، اطلاعات عمومی افراد در زمینه سلامت، رضایت از خدمات سلامت و دیدگاه افراد از میزان تاثیر عوامل اجتماعی شامل درآمد، مذهب، خانواده، پزشکان و محیط زیست بر سلامت افراد بود
.
نتایج مطالعه نشان داد که اکثر افراد مورد مطالعه غیر سیگاری بودند (
74.5%)، به تغذیه خود زیاد توجه می کردند (39.3%) و در حد متوسط فعالیت بدنی یا ورزش انجام می دادند (29.4%). 47.6 درصد نمونه ها شادابی و نشاط خود را در حد زیاد و بسیار زیاد توصیف کرده بودند. 20.0 درصد آنان خود را زیاد و بسیار زیاد مضطرب می دانستند و 8.5 درصد آنان درحد بالایی احساس افسردگی داشتند. بررسی وضعیت ابتلا نمونه های مورد مطالعه حاکی از آن بود که 19.8 درصد نمونه ها به بیماری مزمن مبتلا بودند. اکثر افراد وضعیت کلی سلامت خود را خوب ارزیابی کرده بودند (54.0%) و از وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی شهر خود در حد متوسط رضایت داشتند (43.2%). بررسی دیدگاه افراد از میزان تاثیر عوامل اجتماعی شامل درآمد، مذهب، خانواده، پزشکان و محیط زیست بر سلامت حاکی از آن بود که اکثر مردم نقش همة عوامل فوق را در سلامت زیاد ارزشیابی کرده بودند که از نظر آنان از بین این عوامل، خانواده تاثیر بیشتری بر سلامت داشت.
نتایج این پژوهش اطلاعات ارزشمندی در زمینه سطح سلامت مردم و عوامل موثر بر آن ارائه داد. به نظر می رسد اجرای این مطالعه علاوه بر تولید دانش بومی بتواند به شناسایی حیطه های نیازمند مداخله به منظور ارتقای سلامت مردم کمک کند و بستری جهت تدوین استانداردهای نیازسنجی و اولویت بندی پژوهش در مقوله سلامت فراهم نماید.کلیدواژگان: سلامت خود گزارشی، رفتارهای مرتبط با سلامت، دیدگاه مردم، ایران

 
 
Title:

Iranian Health Preception SurveyAbstract:

Objective (s): To examine health perception among Iranian general population.
Methods: This was a national cross-sectional study carried out in 2010. A short questionnaire was used to collect data on topics related to health (physical, mental and social), health-related behaviors, self-reported health, health knowledge, and satisfaction with health care. The intention was to collect data from a random sample of individuals aged between 18 and 65 years living in Iran. Primarily a sample of 24000 individuals from all 30 provinces in Iran was thought. However, the actual sample size obtained was 27883. Data were analyzed in a descriptive fashion both at local and national levels.
Results: In all 27,883 individuals took part in the study. The mean age of respondents was 32.7 years (SD=11.8). Most respondents indicated that they did not smoke (74.6%), were very concerned about their nutrition (39.3%) did exercise moderately (29.4%), felt happiness moderately (39.4%), felt anxiety less or very less (28.4%) and never felt depression (48.9%). About 20% of participants indicated that they were suffering from at least one chronic disease. Most participants (n=19'944, 71.5%) rated their health as good or better than good. They were relatively satisfied with health care services (43.2%). Participants indicated that family has the most potential role in people's health.
Conclusion: This study provides basic information for better understanding on how people thinking and how they behaving about their health. Based on the results obtained seems that it is possible to establish areas for future health interventions and contribute to health policy in Iran.Keyword(s): Health Perception Survey (HPS), General population, Iran