برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تشخیص همزمان آنتی بادیهای HIV،HCV در سرم انسانی و با استفاده از روش جدید ELISAگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: معرفهای تشخیص طبی و فرآورده های بیولوژیکی

پژوهشگران: 
فرج اللهی محمد مراد (مسئول طرح)
نیاکان محمد (همکار طرح)
محمودیان جعفر (همکار طرح)
منصوری شعله (همکار طرح)
کشاورز مرتضی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

هپاتیت ویروسی (HCV) C و ویروس HIV دو ویروس تهدید کننده سلامت جمعیت جهانی به شمار می آیند. این بیماریهابه طور عمده از طریق انتقال خون و دیگر بافتها از شخصی به شخص دیگر قابل انتقال می باشد.
روش معمولی برای تشخیص این بیماریها با استفاده از ELISA و بر روی نمونه های سرم (یا پلاسما) و به منظور ردیابی آنتی بادی های ویژه علیه این ویروسها می باشد. به این منظور در حال حاضر برای هرکدام از این بیماریهایک کیت جداگانه مورد استفاده قرار می گیرد که این امر باعث صرف هزینه و وقت زیادی می گردد. تحقیق حاضر به منظور ابداع یک روش جدید جهت تشخیص همزمان هر دو بیماری (Simultaneous Detection) انجام گرفت.
ابتدا علیه آنتی ژنهای ویروس هپاتیت C (HCV Core Antigen) و آنتی ژن های gp41 وP24 (HIV) در خرگوش و خوکچه هندی آنتی بادی پلی کلونال تولید شد. با استفاده از تثبیت آنتی ژن های مذکور به ته چاله های ELISA، روش ایمینولوژیک برای تشخیص آنتی بادیهای علیه HIV و HCV بصورت جداگانه طراحی شد. در مرحله بعد یک فاز جامد جدید که در آن هر دو دسته آنتی ژنهای (HIV و HCV) بر روی فاز جامد تثبیت شده بود طراحی و تشخیص همزمان پایه ریزی گردید (Combined assay).
پس از تهیه سرم ها
HIV+ و HCV+ و نیز سرم ها افراد سالم، فاز جدید طراحی شده در تشخیص همزمان هر دو بیماری مورد ارزیابی قرار گرفته شد. کیفیت تشخیص روش جدید با آزمایش بر روی 146نمونه سرم ارزیابی قرار گرفت.
54 نمونه HIV+ و 58 نمونه HCV+ و 34 نمونه منفی با هر دو روش (معمول و Combined) ارزیابی شدند. حساسیت و ویژگی روش جدید برای HCV، به ترتیب 98 و 94 درصد محاسبه گردید. این فاکتور برای HIV 100 و 97 درصد بدست آمده.
نتیجه انجام این تحقیق پایه ریزی روش
ELISA برای اولین بار در تشخیص همزمان آنتی بادی های HIIV و HCV در سرم انسانی می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Development of a new combined ELISA assay for simultaneous detection of hepatitis C (HCV) and human immunodeficiency virus (HIV) antibodies in human serumAbstract:

A new enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was designed for simultaneous detection of HCV and HIV antibodies in human serum. For each infection (HIV and HCV) tow kinds of antigens were immobilized onto the solid phase ELISA strips as capture molecules using biotin-avidin technology. NS4 and core antigen for HCV and gp41 (for HIV-1) and gp36 (for HIV-2) were used as capture molecules. The method was first optimized for each infection (HIV or HCV antibodies) then the optimized conditions were applied for Simulaneous detection of antibodies to both HIV and HCV antibodies in humans serum.Keyword(s):