برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مزایا و موانع استفاده از فن‌آوری "بلوک پوشالی" (Straw Bale) در ساخت و ساز مسکن روستایی و زمینه های موجود در کشورگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: معماری و طراحی محیط

پژوهشگران: 
امینیان سعید (مسئول طرح)
امیرخانی آرین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

توسعه و بهسازی فرآیند ساخت و ساز در مناطق روستایی از زوایای متعددی قابل توجه و مداقه می باشد. کاهش هزینه های ساخت تا بهره برداری، تسریع مراحل ساخت تا بهره برداری، بهره گیری از نیروهای کار محلی در تمامی مراحل ساخت و نگهداری و ... از اهم این موضوعات به شمار می روند. در کنار این موضوعات، توجه به مقولات فرهنگی و اجتماعی و همچنین کاستن از هزینه های زیست محیطی ساخت و سازها از موضوعات مهم و مورد توجه در تمامی انواع ساخت و سازهای شهری و روستایی بوده و از همین رو انتخاب مصالح و فن آوری ساخت همواره یکی از مباحث با اهمیت تلقی می گردد.
فن آوری بلوک پوشالی به طور خلاصه، ساخت دیوار ابنیه با استفاده از پوشال گندم، جو، چاودار، برنج و سایر انواع پوشال ها به صورت بسته بندی شده و با اندود گچ، گچ و سیمان و ... می باشد. از زمان های قدیم این مصالح به عنوان یک مصالح ضایعاتی، در دیواره هایی برای تقسیم بندی اراضی و همچنین آماده کردن محل استقرار دام ها استفاده می شده است. در برخی نقاط نیز این پوشال ها سوزانده شده و موجب آلودگی محیط می گردید. این پوشال ها باقی مانده خشک محصولات کشاورزی است که پس از عملیات برداشت و خرمن کوبی و جدا کردن محصول باقی می ماند.
استفاده از بلوک های پوشالی در ساخت و ساز ابنیه و بخصوص مسکن در برخی از کشورها مانند آمریکا سابقه ای دیرینه دارد. علاوه بر این سابقه، تدوین آیین نامه های اجرایی برای استفاده از این فن آوری مزیت قابل توجهی به شمار می رود، به گونه ای که در این گونه کشورها برخی بانک ها نیز از سرمایه گذاری در این گونه ساخت و سازها حمایت می کنند.
در این تحقیق ضمن شناخت کلی از ویژگی ها، مزایا و معایب این فن آوری، ارزیابی ابتدایی از امکان بهره برداری از آن در سطح کشور از طریق بررسی میزان تولید ضایعات کشاورزی به عنوان مواد اولیه این فن آوری به تفکیک مناطق مختلف کشور مورد توجه قرار گرفته است.کلیدواژگان: بلوک های پوشالی، مصالح ساختمانی، مسکن روستایی، فن آوری

 
 
Title:

Straw Bale Usage Opportunities in Iranian Rural HousingAbstract:

Rural construction is a multi dimensional issue; Construction cost reduction, construction acceleration, utilizing local employees and …, is some of this dimensions. On the other hand social, cultural and environmental issues are many important themes in construction development and material and construction technology selection affected from these themes.
Straw bale construction uses baled straw from wheat, oats, barley, rye, rice and others in walls covered by earthen or lime stucco. Straw bale are traditionally a waste product which farmers do not till under the soil, but do sell as animal bedding or landscape supply due to their durable nature. In many areas, it is also burned, causing severe air quality problems. It is important to recognize that straw is the dry plant material or stalk left in the field after a plant has matured, been harvested for seed, and is no longer alive.
Straw bale construction using especially in American rural housing has a longstanding history. In these countries Straw bale construction has passed Building code and some banks supports this technology.
In this study we are obtain a general knowledge about this construction technology and a Initial feasibility of that’s usage in different area of Iran.Keyword(s): Straw bale, Building material, Rural housing, Construction technology