برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه کاربرد مخمرها و قارچ‌ ها در فرآیند مواد زایدگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: بیوتکنولوژی مواد زائد

پژوهشگران: 
شاهپوری مریم (مسئول طرح)
فرمحمدی سیف اله (همکار طرح)
صادقی اکرم (همکار طرح)
فرحبخش سارا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

یکی از ویژگیهای منحصر به فرد قارچ ها و مخمرها قابلیت جذب بسیاری از ترکیبات سمی و بازیافت پساب ها می باشد. صنایع فراوانی در دفع پساب و مواد زائد دارای مشکلات زیست محیطی هستند که از این قارچ ها می توان برای کمک به آن ها بهره جست.
در این طرح سعی شده است که لیستی از این مخمرها و قارچ ها و صنایع دارای مشکل تهیه شده و در نهایت بین سویه های انتخاب شده و صنایع مورد نظر تطبیق و هماهنگی انجام شود که ما بتوانیم معضلات زیست محیطی در دفع این پسابها و مواد زائد را هر چه بهتر و اقتصادی تر حل کنیم
.
در انتخاب قارچ ها و مخمرها عواملی از جمله کاربرد گسترده صنعتی، توانایی و سرعت بالا در انجام فرآیند مربوطه، سهولت خالص سازی، رشد در حضور مواد بازدارنده رشد درون پساب ها و در انتخاب صنایع هم فاکتورهای حجم و نوع پساب، میزان اثرات مخرب زیست محیطی آنها و ... مدنظر قرار گرفته است
.
با توجه به اولویت بندی صنایع سلولزی، لبنی و روغن بالاترین میزان مواد زائد را تولید می کنند پس بررسی قارچ ها و مخمرهای آن ها کارآیی بیشتری خواهند داشت. لیستی از قارچ ها و مخمرهایی که در این صنایع بالاترین کارآیی را دارند در پژوهش به تفصیل بیان شده است
.کلیدواژگان: قارچ، مخمر، مواد زائد، پساب، محیط زیست، صنایع سلولزی، صنایع لبنی، صنایع روغن

 
 
Title:

Study of application of yeasts and fungi in processing of wasteAbstract:

One of the unique features of fungi and yeasts are ability of absorption of many toxic compounds and recycling wastewaters. In many industries, wastewater and waste disposal have environmental problems that these fungi can help to utilize it.
In this plan have been tried that the list of fungi and yeasts and industries with problem have been prepared and finally between the selected strains and desired industries have been coordinated that we can solve the environmental problems in disposal the wastewater and waste well and economically. In the selection of Fungi and yeasts factors including the widespread industrial application, ability and speed performing the relevant process, easy purification, the growth in the presence of inhibitory substances in waste and in the choosing of the industry also factors such as volume and type of waste, harmful effects of environmental and etc Have been considered.
According to Priorities cellulose industry, dairy industry and oil industry produced waste in the highest level therefore the study of fungi and yeasts will have the most efficiency. In this research list of fungi and yeast with highest efficiency in these industries is expressed in detail.Keyword(s): fungi, yeast, waste, wastewater, environmental, cellulose industry, dairy industry, oil industry