برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه سدیم هگزامتافسفات در مقیاس آزمایشگاهیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی کاربردی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از انجام این پروژه، تهیه سدیم هگزامتافسفات (SHMP) در مقیاس آزمایشگاهی می باشد. این ماده شاخص ترین و کاربردی ترین پلی فسفات شیشه ای است که در صنایع رنگ سازی، بویلرها و شوینده ها به عنوان نرم کننده آب استفاده می شود.
در این پروژه، از میان روش های موجود، فرآیند ذوب به عنوان مناسبترین روش انتخاب شد و عوامل موثر بر خلوص و راندمان محصول از جمله درجه حرارت، زمان واکنش و نحوه سرد کردن محصول مذاب مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید محصول مورد نظر در محدوده دمایی
730-800oC و مدت زمان کمتر از 30 دقیقه و با سرد کردن سریع مذاب به دمای زیر 400oC بدست می آید.
کیفیت و خواص محصول با استفاده از روش های کیفی و کمی بررسی شد و نتایج آن با نمونه استاندارد خارجی مقایسه گردید. داده های طیفی
GPC، XPD، IR این نتایج را تایید می نماید. خلوص SHMP بدست آمده بالای 99% می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Preparation of Sodium Hexametaphosphate in labscaleAbstract:

The aim of this project is production of Sodium Hexametaphosphate. Sodium Haxametaphosphate (SHMP) is the topical and applicable glassy polyphosphate and is used in dye industries, boilers, detergents as a Softener.
Fusion method is the most appropriate method for SHMP preparation. Several parameters such as temprature, time and method of cooling are important to improve the preparation method.
In this project, these parameters are investigated and optimum conditions are reported. It is given by exprimental results, temperature range between 730-800°C, reaction time lees than 20 minutes and quench temperature below 400°C are the best.
Quality and purity of product Analysed by dasic and instrumental methods (IR, XRD, GPC). Results show the sample is com, parable and equal to foreign purity is moro than %99.  Keyword(s):