برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی، ساخت و تست مدار کمکی برای حذف یا کاهش اثر خازن پارازیتی یک سلفگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: پژوهشی ماشین های الکتریکی و محرکه

پژوهشگران: 
کنزی خلیل (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

با توجه به اینکه مهمترین عامل برای کاربرد سلف ها در فرکانس های بالا، مخصوصا برای فیلترهای EMI، خازن پراکندگی آنها میاشد، لذا باید برای حذف و یا کاهش این اثر تدابیری اندیشه گردد. تدابیر لازم یا به جنبه های طراحی و ساخت سلف های فرکانس بالا بر می گردد که در این پروژه مد نظر نبوده است و یا به استفاده از یک عنصر یا مدار دیگری بر می گردد که آن مدار، اثر خازنی سلف را خنثی کرده و یا کاهش دهد. در این گزارش ابتدا توضیح مختصری پیرامون فیلترها و مدل فرکانسی سلف ها در دو فصل اول و دوم ارایه می شود و به دنبال آن، دو تکنیک مبتنی بر روش دوم، برای بهبود عملکرد فرکانس بالای فیلترهای سلفی وبرای حذف اثر خازن پارازیتی بررسی شده است. در این دو تکنیک از یک جزء پسیو اضافی برای تزریق جریان جبران برای حذف فرکانس بالا استفاده شده است. دو روشی که در اینجا بررسی می شود:
1- سیم پیچ کوچک اضافی روی سلف فیلتر ویک خازن است. این روش وقتی تاثیرگذار است که کوپلاژ بین سیم پیچ ها بالا باشد و همچنین وقتی که فقط بهبود عملکرد در موارد خاصی مدنظر باشد
.
2- استفاده از یک ترانس
RF و یک خازن جبران موازی با سلف فیلتر است.
این دو روش توسط نرم افزار
Psim مدل شده و نتایج شبیه سازی و نیز تجربی آن در گزارش آورده شده است.کلیدواژگان: خازن پارازیتی، سلف فرکانس بالا، نویز هدایتی، فیلتر EMI

 
 
Title:

Design and implementation of an auxiliary circuit in order to elimination of parasitic capacitance effect of the windingsAbstract:

There are some problems on HF application of electrical devices such as resistance, capacitor and inductor. The parasitic capacitance of a inductance is the most limiting factor at HF applications, such as EMI filters. It is possible to design and implement an additional circuit by means of coupled windings, capacitor and inductor to compensate capacitive current of an inductor. By usage it in parallel to an inductor, the parasitic capacitance effect of an inductor will be cancelled out. The most important points are: 1) good estimation parasitic capacitance of an inductor and 2) good design and select of compensation inductor and capacitor.Keyword(s):