برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

برآورد نیروی انسانی داروساز در کشور جمهوری اسلامی ایرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
مفتون فرزانه (مسئول طرح)
فرزدی فرانک (همکار طرح)
لباف قاسمی رضا (همکار طرح)
شریعتی بتول (همکار طرح)
جمشیدی حمیدرضا (همکار طرح)
طبیب زاده روشنک (همکار طرح)
پیله رودی سیروس (همکار طرح)
محمد کاظم (همکار طرح)
حسینی تودشکی حسن (همکار طرح)
علاالدینی فرشید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده: کارفرما: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):