برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزشیابی اجرای آزمایشی برنامه شناسنامه سلامت دانش آموزگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
فرزدی فرانک (مسئول طرح)
صدیقی ژیلا (همکار طرح)
گرمارودی غلام رضا (همکار طرح)
مفتون فرزانه (همکار طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
پیله رودی سیروس (همکار طرح)
محمد کاظم (همکار طرح)
نورایی سیدمحمد (همکار طرح)
جاروندی فرزانه (همکار طرح)
رستمی راحله (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده: کارفرما: دفتر سلامت جوانان و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):