برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین برنامه دوره آموزشی تربیت مدیر و ناظر پروژهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: بهداشت مادر و کودک

پژوهشگران: 
صدیقی ژیلا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1381

کارفرما: سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

اجرای مطلوب و بهینه یک پرژه مستلزم هدایت، نظارت و رهبری توانا و کارآمد است. متاسفانه هیچ یک از رشته های تخصصی دانشگاهی منتهی به تربیت مدیر جامع الشرایط و واجد مهارت های عملی نمی گردد. برگزاری دوره آموزشی برای تربیت مدیران و ناظران پروژه، از یک سو موجب اعمال مدیریت صحیح و برنامه ریزی و افزایش کارایی و بهره وری شده و از سوی دیگر، موجب حفظ و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه های ملی به علت مدیریت ناکارامد می گردد.
برای این دوره آموزشی مراحل مختلفی در نظر گرفته شده است. افراد متقاضی باید حداقل دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های علوم پزشکی و بهداشتی بوده و در آزمون سطح بندی شرکت نمایند. واحدهای درسی به دو دسته: پیش نیاز و واحدهای اصلی تقسیم می شوند. بر اساس نتایج آزمون سطح بندی، لزوم گذراندن واحدهای پیش نیاز مشخص می گردد.
دوره آموزشی مشتمل بر واحدهای نظری (9 واحد)، کارورزی (6 واحد) و واحد عملی (یک واحد) و مجموعا بالغ بر 270 ساعت است. واحدهای نظری عبارتند از: اصول مدیریت، مدیریت نیروی انسانی، مدیریت پروژه، مبانی اقتصاد، اصول بازاریابی، قوانین کار، روش تحقیق و کامپیوتر. ظرفیت پذیرش هر دوره 40 نفره است. روش ارزیابی میزان موفقیت شرکت کنندگان بر پایه ارایه طرح پیشنهادی، آزمون انتهای دوره و ارزشیابی میزان موفقیت شرکت کنندگان بر پایه ارایه طرح پیشنهادی، آزمون انتهای دوره و ارزشیابی دوره کارورزی خواهد بود.

کارفرما: سازمان همیاری و اشتغال فارغ التحصیلانکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):