برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی مدل ارزشیابی دانشگاههای علوم پزشکی (فاز مطالعاتی)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
صدیقی ژیلا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

نوع این مطالعه مروری بوده و به عنوان مطالعه مقدماتی با بررسی وضعیت موجود دانشگاه و مطالعه منابع، بدنبال دستیابی به یک مدل کارا جهت ارایه شاخص های کلان دانشگاه انجام شده است. دستاوردهای این مطالعه جهت انجام مطالعه اصلی مورد استفاده قرار گرفتند.

کارفرما: مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشورکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):