برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی برنامه «ادغام خدمات پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان پستان» در شبکه ارایه خدمات بهداشتیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
صدیقی ژیلا (مسئول طرح)
گشتاسبی آزیتا (همکار طرح)
گرمارودی غلام رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1379

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

در سال 1376 معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، برنامه غربالگری جمعیتی (Population based mass screening) برای تشخیص زودرس سرطان پستان از طریق معاینه بالینی پستان را به صورت پایلوت در کشور آغاز کردند. گروه مورد بررسی در این مطالعه شامل زنان 30 سال و بالاتر بود. فواصل غربالگری یکساله بوده و طول مدت اجرای مطالعه پایلوت، چهار سال تعیین شده بود که بدین ترتیب چهار دوره غربالگری را شامل می شد. مناطق پایلوت شامل سه شهرستان شهرکرد، مبارکه ولنجان بود. علت این گزینش، تصوری بود که مجریان طرح درباره بالا بودن پوشش رابطین در شهرهای این مناطق داشتند. این بررسی در سیستم شبکه بهداشتی درمانی این مناطق و با هدف بررسی امکان ادغام این برنامه در سیستم شبکه اجرا شد. طبق این برنامه، جمعیت هدف توسط بهورز / کاردان (سطح اول ارجاع) معاینه شده و موارد مشکوک از سطح اول به سطح دوم (پزشک عمومی) و از سطح دوم به سطح سوم (پزشک جراح) ارجاع شده است. توصیه به خودآزمایی پستان نیز از وظایف سطح اول بوده است. پزشکان عمومی موظف بوده اند برای تمامی موارد توده دار (Fine Needle Aspiration) FMA انجام دهند.
پس از اتمام دو دوره غربالگری (دو سال پس از شروع برنامه) نیاز به ارزیابی پایلوت مطرح شد. هدف کلی در این ارزیابی، شامل اندازه گیری شاخص های ارزشیابی برنامه بوده است.

کارفرما: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):