برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه اطلاعات پایه و مطالعه وضعیت موجود ریز مغذی ها قبل از غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک در استان گلستانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
صدیقی ژیلا (مسئول طرح)
محمد کاظم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

فقر آهن شایعترین بیماری تغذیه ای در جهان است و تخمین زده می شود که نزدیک به 2 بیلیون نفر در جهان دچار کم خونی باشند که نیمی از آن را فقر آهن تشکیل می دهد. در این راستا برنامه غنی سازی مواد غذایی با آهن به عنوان یکی از شیوه های موثر مقابله با فقر آهن در کشورها انتخاب شده است. غنی سازی مواد غذایی با اسید فولیک نیز به هدف کاهش شیوع نقایص مادرزادی لوله عصبی انجام می شود و قابل ذکر است که بهبود وضعیت فولات می تواند مقادیر بالای هموسیستئین را نیز کنترل نموده و در نتیجه باعث کاهش شیوع بیماری های قلبی عروقی شود. در حال حاضر استان گلستان به عنوان یکی از استان های پایلوت در کشور انتخاب شده تا بعد از اجرای این برنامه بتوان میزان اثربخشی برنامه غنی سازی را در این استان مورد بررسی قرار داد.
در این راستا مطالعه حاضر در سال 86-1385 به هدف جمع آوری اطلاعات اولیه در استان گلستان انجام شد. نوع مطالعه «توصیفی» بوده و جمعیت مطالعه شامل زنان سنین باروری (49–15 سال) در استان گلستان بودند. نمونه گیری در این استان بصورت خوشه ای انجام شده است.
در این مطالعه 579 زن در استان گلستان مورد بررسی قرار گرفتند. طبق نتایج این مطالعه، شیوع کمبود هموگلوبین شامل
%19.3، شیوع کمبود فریتین %26.7، شیوع کمبود فولات سرم %1.2، شیوع کمبود ویتامین B12 سرم %13.1 و شیوع هموسیستئین بالا %29.6 بوده است. میانگین هموگلوبین 12.9 گرم در دسی لیتر، میانگین فریتین 31.5 نانوگرم در میلی لیتر، میانگین فولات سرم 13.6 نانومول در لیتر، میانگین ویتامین B12 سرم 194.4 پیکومول در لیتر و میانگین هموسیستئین 12.6 میکرومول در لیتر بوده است. قابل ذکر است که در این مطالعه، داده های متغیرهای مخدوش کننده نیز جمع آوری شده است.
بطورکلی دستاوردهای این مطالعه شامل اطلاعات اولیه (اطلاعات قبل از مداخله غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک در استان گلستان) بوده است. مطالعه اصلی شامل یک مطالعه مداخله ای (قبل و بعد) خواهد بود که بعد از اجرای برنامه غنی سازی در استان گلستان انجام خواهد شد.

کارفرما: بانک جهانیکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):