برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

گزارش پایانی طرح اکتشاف و ارزیابی اقتصادی فلدسپاتوئیدهای شمال شهربابک (جوزم)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

سنگهای فلدسپاتوئیددار دسته ای از سنگهای آذرین هستند که واجد درصد بالایی از آلومینیوم و فلزات قلیایی می باشند. و از این رو امروزه تحت عنوان یک سنگ اقتصادی و صنعتی مورد بحث محافل تکنولوژیکی و اقتصادی جهانی هستند، نظر به اهمیت و کاربرد فراوان این فلزات بویژه آلومینیوم در صنعت و نیز اینکه این سنگها ذخایر عظیم و تمام نشدنی دارند، امروزه بیش از پیش مورد توجه واقع شده اند. بطور کلی در ایران مواد معدنی اولیه دیگر جهت استحصال آلومینیوم کم به نظر می رسد. لذا استخراج آلومینیوم از این سنگها مورد توجه قرار گرفته است. بطوریکه هم اکنون مذاکراتی بین کشور ما و اتحاد جماهیر شوروی جهت انتقال تکنولوژی فرآوری آلومینیوم از سنگهای فلدوسپاتوئیددار در جریان است. و ذخایری از این نوع در چندین نقطه از کشور ما شناخته شده است. نگارنده ضمن آگاهی از وجود چنین سنگهای ارزشمندی در شمال شهر بابک (جوزم) بر آن شد که یک پروژه تحقیقاتی در جهت اکتشاف و ارزیابی آنها تنظیم و بمورد اجرا گذارد.
امکان پذیری و اقتصادی بودن طرح مزبور توسط کارشناسان دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت مراحل اجرایی و انجام طرح طی مراحل زیر سپری و تکمیل گردید.
-1 مطالعات دفتری: شامل تهیه مقالات متعدد علمی که مورد مطالعه و ترجمه قرار گرفت، تدارکات، عکس های هوایی، ابزار اکتشاف.
-2 عملیات زمین شناسی صحرایی: بمنظور نمونه برداری با شبکه منظم و متراکم از سنگها، کشف پدیده ها و شواهد علمی صحرایی، پیاده کردن داده ها بر روی عکس های هوایی (1/20000)، تهیه عکس و اسلاید.
-3 کارهای آزمایشگاهی: شامل آنالیز عناصر اصلی 32 نمونه سنگی، 5 نمونه (X-Ray)، تهیه 150 مقطع نازک و اندازه گیری عناصر فرعی و کمیاب 20 نمونه، سنگی.
-4 کارهای پتروگرافی ژئوشیمی: بررسی های پتروگرافی و ژئوشیمیایی نمونه های متعدد و پلات کردن داده ها برده ها دیاگرام بمنظور تشخیص نوع و ارزشیابی اقتصادی سنگهاکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):