برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی آرای فقها نامدار شیعه درباره غناء موسیقیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  زمستان 1378

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این فصل آرا و نظرات بالغ بررسی فقیه شیعی در باب غناء گردآوری شده است. ملاک انتخاب این فقها شهرت علمی و فقهی آنان، داشتن دیدگاه قابل ملاحظه و پرداختن گسترده و عمیق تر به مساله غناء است. لذا اگر فقیه مشهور و صاحب نامی به طور مختصر به مبحث غناء پرداخته ویا دیدگاه او تکراری و قبلا مطرح شده باشد، ممکن است در این فصل سخنی از وی به میان نیاید.
در هر حال گردآوری آرای یکایک فقها در مبحث غناء و یا هر موضوع دیگری اگر غیرممکن نباشد قطعا بسیار صعب و دشوار خواهد بود. از اینرو سعی بر این قرار گرفت تا این عمل به گونه ای صورت پذیرد که تقریبا هیچ رای و نظری در این مساله ناگفته باقی نماند. ترتیب ذکر فقها هم بر حسب تاریخ وفات آنان صورت گرفته است.
نحوه بیان نظرات فقهای منتخب بدین گونه است: ابتدا نظر آنان در مورد معنا و موضوع غنا و به عبارت دیگر ماهیت غناء و مسایل مربوط به آن ذکر می شود، سپس حکم غناء و ادله آن و همچنین در مواقع مناسب انتقادات آنان بر یکدیگر بیان می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):