برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سفینه انقلاب فرهنگیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
اصلانی ابراهیم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

آنچه فراهم آمده است حاصل کوشش گروهی از برادران و خواهران دانشجو می باشد که بر اساس طرح پیشنهادی از سوی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی تحت عنوان "سفینه انقلاب فرهنگی" صورت پذیرفته است.
مشکلات شخصی نگارنده، مکاتبات اداری مربوط به طرح و حوادث پیش بینی نشده اجتماعی سبب شد که دست اندرکاران طرح نتوانند در مدت تعهد شده موفق به ارایه آن گردند. در ارتباط با یکی از این مشکلات لازم به توضیح است، هنگامیکه در یک جلسه توجیهی، اهداف طرح سفینه انقلاب فرهنگی از سوی برادران کمیته علوم انسانی دفتر مرکزی (که خود مبتکر طرح بودند) بیان گردید. ناگهان فکر انجام چنین امر خطیری وجودمان را سرشار از شوق و امید نمود بی هیچگونه تاملی پذیرای انجام آن شدیم و در جلسه شورای بررسی نهایی طرحها به دفاع از آن پرداختیم زیرا این طرح می بایست نظریات بزرگانی چون امام خمینی، استاد شهید مطهری، شهید بهشتی، آیت ا... منتظری، دکتر علی شریعتی، جلال ال احمد و ... را در خصوص موضوعات مقرر شده در طرح استخراج و تدوین نماید تا شاید مقدمه ای و شروعی برای سیاست گذاری فرهنگی کشور و دست یافتن به شیوه های مناسب در راه تحقق اهداف انقلاب فرهنگی گردد.
بدین ترتیب کار آغاز شد و در مدت مقرر مطالعه و فیش برداری آثار دکتر شریعتی و شهید مطهری به انجام رسید و موضوع به دفتر مرکزی بعنوان گزارش کار اعلام گردید اما برادران دفتر مرکزی از ما خواستند مطالب را بصورت تدوین شده ارایه دهیم که این امری دشوار بود زیرا می بایست تنها با داشتن بخشی از اعضای یک پیکره صورتی جامع از آن تصویر نماییم. در جلسه ای با برادران دفتر مرکزی نظر خویش را اعلام داشتیم اما عاقبت مجبور شدیم پس از چندی بلاتکلیفی و آفت های مکرر، در انجام آنچه خواسته شده بود اقدام کنیم که حاصل آنرا اینک پیش رو دارید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):