برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

علل مهاجرتهای بین مرزی در منطقه بلوچستانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
سرور جلیل الدین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

در اواسط سال 1367 بر اساس خط مشی 6 ماهه جهاد دانشگاهی که بر مبنای بیانیه و فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) استوار بود. در راستای جغرافیای "فقر و غنی" که، توجه به توسعه اجتماعی- اقتصادی در مناطق محروم را طلب میکرد، از سوی شاخه جغرافیای جهاد دانشگاهی- دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، طرحی تدوین و ارایه گردید.
عوامل مختلف محرومیت زایی در استانهای محروم کشور، محور اساس طرح را تشکیل میداد در بین استانهای محروم، استان سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت ویژه و حساسیت مسایل آن، نخستین استانی بود که میبایست مورد مطالعه قرار میگرفت.
در اثنای تدوین طرح، بدنبال ملاقات مسوول بخش طرح و تحقیقات جهاد دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی با مسوول طرح و تحقیقات کمیته انقلاب اسلامی مذاکراتی در مورد فعالیتهای تحقیقاتی و توان اجرای پژوهشهای علمی جهاد هم چنین طرح مزبور صورت گرفته بود.
در این جلسه زمینه لازم برای همکاریهای علمی بین دو نهاد فراهم گردید.
بعدا طی چند نشست، مسوول طرح جزئیات و محورهای اساسی طرح را برای قائم مقام کمیته تشریح و مقامات کمیته نیز نقطه نظرات خود را اعلام نمودند.
بدین ترتیب در چهارچوب طرح تغییراتی داده شد. بودجه طرح نیز به نصف تقلیل یافت. و پس از انجام مراحل اداری، طرح مورد نظر از سوی آن نهاد تصویب و مراتب جهت عقد قرارداد به جهاد منعکس گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):