برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی مواد کند کننده اثر شعله بر روی الیافهای نساجی (بخش دوم)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  تابستان 1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در سالهای گذشته توجه خاصی بر روی روش های محافظت کردن کالاهای نساجی در برابر خرابیهای ناشی از حمله بوسیله بید، حشرات، باکتریها، قارچ و انواع میکروارگانیسم های دیگر بعمل آمده است، امروزه ثابت شده است که بسیاری از روشهای قدیمی نظیر نگهداری لباس ها با گلوله های کامفر یا نفتالینی، ته سیگار، روزنامه چاپی و شبیه آن ناموفق و نامناسب می باشد.
پارچه های نساجی در حال حاضر برای مقاصد صنعتی خیلی گسترده تر از دوره های قبل بکار می روند. در جریان جنگ جهانی دوم نیز از مواد نساجی تحت شرایط آب و هوایی مختلف نظیر حرارت و رطوبت استفاده می شد و نیاز به جلوگیری از حمله توسط باکتری بر روی این مواد ضرورت می یافت. بسیاری از پارچه هایی که در شرایط آب و هوایی متوسط مناسب هستند برای پوشیدن تحت شرایط جنگهای جنگلی در آسیای غربی نامناسب بودند. بسیاری از پارچه های مورد استفاده در تماس با رطوبت زمین بزودی پوسیده می شوند و ممکن است تجزیه شوند. بنابراین تحقیقاتی بر روی این موضوع که چگونه ممکن است این خرابی بوجود بیاید انجام شد و در همین رابطه موادی که می توانست در مواد نساجی برای محافظت مطمئن آنها بکار رود کشف گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):