برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

گزارش فاز دوم: طراحی و پیاده سازی نرم افزاری یک سیستم رمزنگار قالبی قوی و سریعگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  زمستان 1377

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

روشی جهت مقاومتر کردن رمزنگارهای شبه DES در مقابل حمله تفاضلی
در فصلهای گذشته، حمله تفاضلی معرفی شد و توانایی آن در شکستن گونه های مختلف رمزنگار
DES مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ذکر شد که حمله تفاضلی نخستین حمله ای است که تاکنون توانسته است سریعتر از حمله جستجوی کامل فضای کلید، رمزنگار DES را بشکند.
ساده ترین راه برای قوی تر کردن رمزنگار
DES افزایش تعداد دورهای الگوریتم آن است اشکال این روش کاهش سرعت رمزنگار است زیرا با طول قالب ثابت هر چه تعداد دورها افزایش پیدا کند، سرعت تولید قالب های خروجی کاهش پیدا می کند.
رمز موفقیت حمله تفاضلی استفاده از مشخصه های با احتمالا بالا است. این مشخصه ها بطور خاص برای سیستم رمزنگاری مورد نظر تعریف می شوند. در یک مشخصه میزان تاثیر اختلافات خاص در زوج متن اصلی بر اختلافات متن های رمزشده متناظر نشان داده می شود. در سیستم
DES و سیستمهای مشابه توزیع این مشخصه ها (تقریبا) مستقل از کلید است. این خاصیت مشخصه ها (مستقل بودن نسبت به کلید) اساس حمله تفاضلی را تشکیل می دهد. بنابراین به نظر می رسد که اگر ساختار سیستم رمزنگار بطور پویا با مقدار کلید تغییر کند، میزان موفقیت حمله تفاضلی کاهش می یابد [1].کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):