برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

میکروکنترلر دیجیتالیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
رستگار مسعود (مسئول طرح)
همتیان امین (همکار طرح)
طالبی محمود (همکار طرح)
بحرینی آمنه (همکار طرح)
جوهری سارا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1368

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

سرعت و دقت دو رکن اساسی در تکنولوژی امروز می باشند. نیاز مبرم به تولیدات انبوه در زمان کوتاه و توجه به افزایش روزافزون مصرف موجب شده است که مدیریتهای صنعتی با توجه به دو عامل سرعت و دقت و سایر عوامل اقتصادی برنامه ریزیهای صنعتی خویش را انجام دهند.
با پیشرفت سریع علم کامپیوتر و افزایش کاربرد آن، مسلما سرعت و دقت با صرف هزینه ای اندک به صنعت هدیه شده است لیکن تکنولوژی پیچیده امروز هنوز هم نیازمند بکارگیری گسترده تر کامپیوتر و سیستمهای کنترل کامیپوتری می باشد.
از آنجا که ایران اسلامی آهنگ صنعتی شدن را داشته و نیازمند تکنولوژی پیشرفته می باشد، بایستی کنترل کامپیوتری را از اصول اساسی برنامه ریزی خود دانسته و مهندسین و مبتکرین تلاش خود را معطوف دارند تا شکوفایی روزافزون جایگزین رکود فعلی گردد. برد میکرو کنترلر دیجیتالی که توسط جهاد دانشگاهی شیراز طراحی و ساخته شده است حرکتی است ابتدایی و ناچیز که بایستی آیندگان کار را با عظمتی بسیار فراتر و تلاشی سازنده تر ادامه دهند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):