برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

معرفی و بررسی روش های استخراج و جداسازی مواد موثره گیاه سنبل الطیب و اثرات درمانی آنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نظری فاطمه (مسئول طرح)
نژادابراهیمی صمد (همکار طرح)
حسامی الهام (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

کاربرد گیاهان دارویی در درمان بیماری ها، تاریخی قدیمی تر از تاریخ انسان دارد. برخی از حیوانات هنگامی که بیمار می شوند جهت بهبود از گیاهان استفاده می کنند.
اکثر داروهای شیمیایی بطور مستقیم یا غیرمستقیم دارای منشا گیاهی می باشند. یعنی هسته اصلی ساختمان اکثر داروها از فرآورده های گیاهی استخراج گردیده است و سپس به کمک واکنش های شیمیایی تغییراتی در آنها داده شده، بدین ترتیب ترکیب جدیدی حاصل گردیده است.
با توجه به اینکه از نیمه دوم قرن بیستم تحقیقات گسترده ای بر روی اثرات گیاهان دارویی در طب و شناسایی و تعیین مقدار مواد موثره موجود در گیاهان انجام گرفته بطوری که تاکنون اشکال مختلف داروهای گیاهی برای درمان بیماری های مختلف وارد بازار دارویی جهان شده است. استفاده محققان از منابع معتبر موجود، در مورد اثرات گیاهان دارویی و نیز توجه به فرهنگ مردم مناطق مختلف زمین در استفاده سنتی از گیاهان دارویی نقش بسیار موثری در تحقیقات در این زمینه دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):