برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

آسیب شناسی نظارت بر ساخت و ساز ساختمان در نظام مدیریت شهری تهرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری

پژوهشگران: 
آقاصفری عارف (مسئول طرح)
طلیعی حسن (همکار طرح)
محمدی حسن (همکار طرح)
ابراهیمی سعیدرضا (همکار طرح)
صدری سیدصدرالدین (همکار طرح)
براتی ناصر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن ماه 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تدوین گزارش نهایی و بهره برداری در کتابخانه


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

این طرح پژوهشی که از نوع تحقیقات کاربردی است به هدف پیداکردن کاستی های نظام مدیریت شهری تهران و شناخت عوامل موثر در پیدایش و تشدید هر یک و توصیه راه حل های غلبه بر آن ها در موضوع نظارت بر ساخت و ساز ساختمان انجام شد.
این پژوهش با مطالعه ابزارها و عاملان نظارت بر ساخت و ساز ساختمان در شهر تهران به روش تحقیق پیمایشی، داده های موردنیاز را به دو شیوه مشاهده غیرمستقیم/ اسنادی و مشاهده مستقیم / میدانی گردآوری و آن ها را با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل نظام یافته و تحلیل مقایسه ای، تحلیل نمود و به 9 سوال اصلی پژوهش پاسخ گفت.
طرح، ابتدا عاملان هدایت کننده، پشتیبانی کننده و نظارت کننده نظام نظارت بر ساخت و ساز ساختمان در شهر تهران و ابزارهایی که عاملان نظارت کننده به کار می گیرند و نحوه به کارگیری آن ابزارها را شناسایی و تحلیل کرد و سپس کاستی های موجود نظارت بر ساخت و ساز ساختمان در شهر تهران و منشا و عوامل تشدید هر کاستی را کشف و راه حل های هر کاستی را تحقیق و معرفی نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Control Pathology on Building Construction of Urban Management System in TEHRANAbstract:

Keyword(s):