برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات خاکشناسی و طبقه بندی اراضی نیمه تفضیلی (خاکهای جنگلی خیرودکنار نوشهر)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: کشاورزی و منابع طبیعی

پژوهشگران: 
زرین کفش منوچهر (مسئول طرح)
سرمدیان فریدون (مسئول طرح)
جعفری محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

شاید اغراق آمیز نباشد ادعایی که متخصصین محیط زیست همیشه بر زبان دارند و به آن معتقدند که ادامه زندگی تمام موجودات و تمدن بشری تحت تاثیر و وجود جنگل بوده و خواهد بود تمدن بشری با جنگلها شروع شده و با انهدام و تخریب جنگلها از بین خواهد رفت.
متاسفانه در حال حاضر سالیانه چندین صدهزار هکتار از جنگلهای دنیا محو و نابود میگردد طبق محاسبات انجام شده مقدار مساحتی که سالیانه از جنگلهای دنیا محو و نابود میگردد برابر مساحت کل سرزمین آلمان غربی و بلژیک است. تخریب جنگل در ایران نیز دست کمی از برزیل و آفریقای مرکزی ندارد. در این مملکت خشک و گرم سالیانه چندین هزار هکتار از جنگلها محو و نابود می گردد. تخریب و انهدام جنگلها در سلسله جبال زاگرس و البرز با روند شدید و سرعت زیادی ادامه دارد. در مناطق زاگرس تخریب بیشتر بصورت چرا (دامداری ییلاقی)، تبدیل مناطق جنگلی به زمینهای زراعی (دیم) و قطع درختان بصورت هیزم و سوخت انجام میگیرد. در حالیکه در مناطق شمالی بیشتر تخریب بصورت چوب جنگلی و نیز ایجاد ساختمان و تبدیل مناطق جنگلی به باغات مرکبات و چای انجام میگیرد.
البته هدف ما در این گزارش شرح و تفسیر تخریب و عوامل آن نیست فقط اشاره مختصری است که لازم دانستیم در قسمت اول مقدمه از آن صحبت بیان آوریم.
تخریب جنگل همیشه با تخریب خاک تواما شروع میگردد حفاظت و نگهداری یکی باعث حفاظت و نگهداری دیگری میگردد بنابراین همبستگی هر دو قسمت آن تحت تاثیر اقلیم غیرقابل تفکیک است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):