برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی ساختار مراکز و موسسات مطالعات فرهنگی جهانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی مطالعات فرهنگی

پژوهشگران: 
حسین زاده فرمی مهدی (مسئول طرح)
رضایی محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

«علم» جامعه شناسی، از جمله علومی است که بلافاصله پس از شناخته شدن در مسیر بسط و تعمیق قرار گرفت. ظهور دیگر رشته های علوم اجتماعی نیز بی تاثیر از رشد و گسترش جامعه شناسی نبوده است. رشته «مطالعات فرهنگی» موضوعی (فرهنگ) را مورد مطالعه قرار می دهد که از موضوعات مورد توجه در علوم اجتماعی می باشد. مطالعات فرهنگی، فرهنگ را نه فقط به مثابه پدیده منفعل و تاثیرپذیر، بلکه به عنوان پدیده ای موثر و بازیگر در زندگی روزمره انسان ها در نظر می گیرد. پژوهش «شناسایی ساختار مراکز، موسسات و رشته های مطالعات فرهنگی جهان» در چهار فصل تدوین شد. در فصل اول، به کلیات پرداخته شد. طرح مساله، ادبیات تحقیق و روش تحقیق به عنوان سه محور کلی، شناخت اولیه ای از موضوع مورد پژوهش بدست می دهند. در فصل دوم، به رشته ها و مراکز مطالعات فرهنگی در چند کشور اروپایی که موسس این رشته بودند، توجه می کند. رشته ها و مراکز مطالعات فرهنگی در آمریکا که بعد از میراث بری از اروپاییان، رشته مطالعات فرهنگی را در حوزه های جدیدتری وارد کرده اند در فصل سوم می آید و در فصل چهارم نیز، به رشته ها و مراکز مطالعات فرهنگی در آسیا و آقیانوسیه و رشته ها و مراکز مطالعات فرهنگی ایران توجه شده است. در نهایت به نتیجه گیری پژوهش پرداخته می شود. برای تدوین پژوهش از مسوول جهاد علوم اجتماعی، مجموعه گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی و ناظر طرح (محمد رضایی) کمال تشکر را دارم. به یقین، ضعف و سستی پژوهش به نگارنده بر می گردد و از پیشنهادها و نقطه نظرات استقبال می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):