برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استفاده از گوگرد در اصلاح خاکهای شور و سدیمی استان زنجانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان زنجان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
گلچین - (مسئول طرح)
جمشیدی - (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 

با اطلاعات حاصل از اجرای این پروژه، روش های مناسب اصلاح خاک های «شور و سدیمی» با استفاده از «گوگرد» تعیین و قابل ارائه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4260038-0241

نشانی سازمان مجری: زنجان، خیابان صفا، ابتدای خیابان بهار، پلاک 3
 

چکیده:

مطالعات متخصصان مختلف از جمله کودا (Kovda)، فاموری و دیگران نشان میدهد که در ایران حدود 25 میلیون هکتار اراضی شور و قلیایی وجود دارد که تقریبا %15 سطح کل کشور، %30 سطح دشتها و فلاتها و بیش از %50 خاکهای قابل آبیاری و کشاورزی آنرا تشکیل میدهد. بنابراین بایستی مساله شوری و قلیاییت خاک و آب آبیاری را در ایران یک مساله جدی تلقی کرده و در جهت رفع و تعدیل آن گامهای موثر و جدی برداشته شود.
خوشبختانه از بسیاری از این اراضی به آسانی میتوان استفاده بعمل آورد، زیرا شرایط لازم برای تولید و حاصلخیزی را دارا میباشند و فقط شوری و قلیاییت مانع آبادانی آنها گردیده است، که این نقیصه نیز با عملیات اصلاح اراضی و کاربرد مواد اصلاح کننده و تعبیه سیستم زهکشی به سهولت مرتفع خواهد گردید.
کاربرد مواد شیمیایی گوناگون از جمله گوگرد و مشتقات آن جهت اصلاح خواص فیزیکوشیمیایی خاکهای شور و قلیا حدودا " از سال
1920 و عمدتا " در ایالات متحده آمریکا و شوروی آغاز گردیده است و روزبروز بر میزان مصرف آن افزوده شده است. امروز استفاده از گوگرد در کشاورزی بیش از 60 درصد کل مصرف جهانی گوگرد را شامل میشود و اگر چه این مقدار به مصارف متعددی از جمله تغذیه گیاهی، تهیه آفت کش، تهیه کودهای شیمیایی و غیره میرسد ولی میزان مصرف آن که جهت اصلاح خواص فیزیکوشیمیایی خاکهای شور و قلیا، تعدیل واکنش خاکهای قلیایی و بالا بردن قابلیت جذب بعضی از عناصر غذایی کم مصرف بکار میرود رقم بالایی را شامل میشود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):